Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
  • nevelésbe vették.
A jövedelmi viszonyokban bekövetkezett változást 5 napon belül köteles a szülő az óvodavezetőnek bejelenteni. Jogtalanul igénybe vett kedvezményt köteles visszafizetni.
Ingyenes étkeztetést biztosítunk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek attól a hónaptól, melyben a hónap végéig bemutatták az óvodavezetőnek az érvényes RGYVK határozatot. Felhívjuk a figyelmet, hogy ingyenes étkezés esetén is szükséges a hiányzás bejelentése. Ennek elmulasztása a kedvezmény felülbírálását vonhatja maga után.